Prywatność, Prywatność

PRYWATNOŚĆ

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po Twojej zgodzie podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Masz prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania na temat ochrony danych.

Analityka i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i istniejącymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Nasz dostawca usług hostingowych będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących wydajności i postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostera:

1blu AG
Strömstrasse 1-5
10555 Berlin, Niemcy

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Cloudflare

Korzystamy z usługi „Cloudflare”. Dostawcą jest Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (zwana dalej „Cloudflare”).

Cloudflare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści z DNS. Technicznie rzecz biorąc, przesyłanie informacji między przeglądarką a naszą stroną internetową odbywa się za pośrednictwem sieci Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować ruch między Twoją przeglądarką a naszą witryną i działać jako filtr między naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem z Internetu. Cloudflare może również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie do rozpoznawania użytkowników Internetu, ale są one wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych tutaj.

Korzystanie z Cloudflare opiera się na naszym uzasadnionym interesie w jak najbardziej wolnym od błędów i bezpieczeństwie udostępniania naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Aby dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie i prywatności w Cloudflare, odwiedź stronę https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

O’Reillys i Paddyhats GbR
Ulica Südstraße 7
58285 Gevelsberg, Niemcy

Telefon: 0160 / 36 222 74
e-mail: info@paddyhats.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel przetwarzania danych przestanie obowiązywać. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inne prawnie dopuszczalne podstawy do przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); W tym ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO lub art. 9 ust. 2 lit. RODO, jeżeli szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. RODO. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na Państwa urządzeniu (np. poprzez pobranie odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Państwa dane są wymagane do realizacji umowy lub do przeprowadzenia działań przedumownych, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, o ile jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może być również prowadzone na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w poniższych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne na mocy przepisów o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w tych krajach trzecich. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa, bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na amerykańskich serwerach w celu inwigilacji. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 6. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI WYRAZISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH CIEBIE W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI WYRAZISZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo w dowolnym momencie do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania audytu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wniesiesz sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – z wyjątkiem ich przechowywania – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w kontekście obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam e-mail.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane „pliki cookie”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na Twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich samodzielnie lub nie zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia pewnych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. do funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru odbiorców internetowych) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywował automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analizy, poinformujemy Cię osobno w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Zgoda z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Borlabs Cookie w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w przeglądarce lub na korzystanie z niektórych technologii i dokumentowanie ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dalej Borlabs).

Po wejściu na naszą stronę internetową w przeglądarce przechowywany jest plik cookie Borlabs, w którym przechowywane są udzielone zgody lub cofnięcie tych zgód. Dane te nie będą przekazywane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie lub usunięcie samego pliku cookie Borlabs lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez pliki cookie Borlabs można znaleźć w https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody na pliki cookie Borlabs służy do uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Kontakt

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o to poproszono; Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub przestania obowiązywać celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z tego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie) będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o to poproszono; Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do momentu zażądania usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub przekierowania celu przechowywania danych (np. Po przetworzeniu żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Wtyczka Instagram

Funkcje usługi Instagram są zintegrowane z tą witryną. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą narzędzia opisanego tutaj i przekazywane do Facebooka lub Instagramu, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przesyłania do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram po przekierowaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Tekst umowy znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook odpowiada za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka lub Instagramu. Możesz dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. wniosków o udzielenie informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych na Facebooku lub Instagramie bezpośrednio za pośrednictwem Facebooka. Jeśli dochodzisz u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzenia lub statystyki oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy jedynie do zarządzania i wyświetlania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Jednak Menedżer tagów Google gromadzi Twój adres IP, który może być również przesyłany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Menedżera tagów Google opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administrowaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Analityka Google

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań odwiedzających witrynę. W ten sposób operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia odwiedzającego stronę internetową.

Ponadto możemy korzystać między innymi z Google Analytics. Nagrywaj ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Google Analytics wykorzystuje również różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tego narzędzia analizy opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie umów z Google i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Piksel Facebooka

Ta strona korzysta z pikseli aktywności użytkowników Facebooka do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. W rezultacie skuteczność reklam na Facebooku może być oceniana do celów statystycznych i badań rynkowych, a przyszłe działania reklamowe mogą być optymalizowane.

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z Polityką wykorzystania danych Facebooka . Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka, a także poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator witryny.

Korzystanie z pikseli Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej i przekazywane do Facebooka za pomocą narzędzia opisanego tutaj, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook po przekierowaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Tekst umowy znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook odpowiada za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. wniosków o udzielenie informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio za pośrednictwem Facebooka. Jeśli dochodzisz u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

W polityce prywatności Facebooka znajdziesz dalsze informacje na temat ochrony Twojej prywatności: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz też wyłączyć funkcję remarketingu grup niestandardowych odbiorców w sekcji Ustawienia reklam w sekcji https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować reklamy oparte na użytkowaniu na Facebooku na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład za pomocą linku „anuluj subskrypcję” w biuletynie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane zdeponowane u nas w celu zapisania się do newslettera będą przechowywane przez nas .dem lub dostawcę usługi newslettera do momentu wypisania się z newslettera i usunięcia z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub po zaprzestaniu realizacji celu. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej biuletynu według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane przechowywane przez nas do innych celów pozostają nienaruszone.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może być przechowywany przez nas .dem lub dostawcę usług newslettera na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Jako dostawca usług wysyłki poczty korzystamy z Amazon Simple Email Service firmy Amazon Web Services (w skrócie Amazon SES). Operatorem serwisu jest Amazon Web Services z siedzibą w USA. Możesz zapoznać się z polityką prywatności tutaj: https://aws.amazon.com/de/privacy/

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z większą prywatnością

Ta strona zawiera filmy z YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Jak tylko uruchomisz film z YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube powiązanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania oszustwom.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu filmu na YouTube, na który nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google do jednolitej reprezentacji czcionek. Po uzyskaniu dostępu do strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że ta strona internetowa została wywołana za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google WebFonts opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć w https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionka Awesome

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego wyświetlania czcionek i symboli. Dostawcą jest Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Gdy odwiedzasz stronę, przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty, czcionki i symbole. W tym celu przeglądarka, której używasz, musi połączyć się z serwerami Font Awesome. W rezultacie Font Awesome dowiaduje się, że ta strona została uzyskana za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionki Awesome opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na naszej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Font Awesome, komputer użyje domyślnej czcionki.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli Mapy Google są włączone, Google może używać czcionek internetowych Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego znalezienia miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę internetową wejdzie na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu odwiedzającego stronę internetową na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o przeprowadzanej analizie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużywaniem, automatycznym szpiegowaniem i spamem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Polityką prywatności Google i Warunkami korzystania z usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

Serwis Spotify

Funkcje serwisu muzycznego Spotify są zintegrowane z tą witryną. Dostawcą jest Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Sztokholm w Szwecji. Wtyczki Spotify można rozpoznać po zielonym logo na tej stronie. Aby zapoznać się z omówieniem wtyczek Spotify, zobacz: https://developer.spotify.com.

Umożliwia to nawiązanie bezpośredniego połączenia między przeglądarką a serwerem Spotify podczas odwiedzania tej strony internetowej za pośrednictwem wtyczki. Spotify otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Spotify po zalogowaniu się na swoje konto Spotify, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem Spotify. Dzięki temu Spotify może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika.

Zwracamy uwagę, że pliki cookie z Google Analytics są używane podczas korzystania ze Spotify, dzięki czemu dane dotyczące użytkowania mogą być również przekazywane do Google podczas korzystania ze Spotify. Google Analytics jest narzędziem Grupy Google do analizy zachowań użytkowników z siedzibą w USA. Spotify ponosi wyłączną odpowiedzialność za tę integrację. Jako operator strony internetowej nie mamy wpływu na to przetwarzanie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w atrakcyjnym akustycznym projekcie swojej strony internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Jeśli nie chcesz, aby Spotify łączyło Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika Spotify, wyloguj się ze swojego konta użytkownika Spotify.

Zarządzaj WP

Zarządzamy tą stroną za pomocą narzędzia ManageWP. Dostawcą jest GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbia (zwana dalej ManageWP).

Dzięki ManageWP możemy między innymi monitorować bezpieczeństwo i wydajność naszej strony internetowej oraz tworzyć automatyczne kopie zapasowe. ManageWP ma zatem dostęp do całej zawartości strony internetowej, w tym do naszych baz danych. ManageWP jest hostowany na serwerach dostawcy.

Korzystanie z ManageWP opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym działaniu swojej strony internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 Abs. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.